Bos- en Duintocht - VVV Ameland

Bos- en Duintocht

Tijdens Bos- en Duintocht bezoek je 2 verschillende soorten landschaptypen, gelegen ten noorden van het dorp Nes, namelijk het 'Kwekerijbos' en het duinreservaat 'Hagendoornveld'.

Je wordt op uitgebreide wijze geconfronteerd met de aanwezige flora en fauna. Soms in algemene zin, als het merels in het bos of helmgras in de duinen betreft, soms in heel bijzondere zin, als het de bloei van de kleine keverorchis of de balts van de blauwe kiekendieven boven het Hagendoornveld betreft.

Tevens wordt ingegaan op de relatie die de mens met deze flora en fauna heeft als het natuurbeheer zoals dat hier door Staatsbosbeheer gevoerd wordt en publieksgeleiding aan de orde komen. Je ontdekt wellicht interessante belevenissen waarvan je vooraf het bestaan niet had vermoed.

Kijk op het activiteitenprogramma of er een Bos- en Duintocht gepland staat tijdens je verblijf of kom langs bij VVV Ameland.

Tickets zijn te koop bij VVV Ameland. Online tickets reserveren kan d.m.v. de blauwe knop. Telefonisch tickets reserveren is bij VVV Ameland niet mogelijk. 

Bos- en duintocht

Tickets Bos- en Duintocht

Choose your language

We noticed your device is in a differnt language.
Please select your prefered language.