Het ontstaan van Ameland - VVV Ameland

Het ontstaan van Ameland

Opgeweld uit wier en zand,
gans omspoeld door zilte baren.
Moge God het steeds bewaren:
ons plekje, rijk aan duin en strand.
Het ons zo lieve Ameland!

Zo luiden de eerste regels van het Amelander volkslied.

Er heeft lang een sluier gehangen rond de ontstaansgeschiedenis van Ameland en de andere waddeneilanden. Pas de laatste tientallen jaren is door onderzoek het beeld duidelijker geworden. Een ding wist men allang: Ameland is een heel jong eiland. Het is pas uit de zee opgedoken in het jongste tijdvak van de geologische geschiedenis van de aarde, het Holoceen.

Maar we hoeven niet diep te graven om veel verder terug te zijn in het verleden. De grillige speling van het lot wil namelijk dat er momenteel op Ameland aardgas gewonnen wordt uit een aardlaag die honderden miljoenen jaren oud is. En dat nog wel op een eiland dat nauwelijks 1000 jaar geleden zijn eerste bewoners kreeg....

De prilste voortekenen voor het ontstaan van het waddeneiland Ameland ontstonden na de laatste ijstijd. De temperatuur ging omhoog, de ijskappen smolten, de zeespiegel steeg en voor onze omgeving betekende het vooral dat de Noordzee oprukte in de richting van ons land.

Ameland bestaat uit drie eilanden die aan elkaar zijn gegroeid. De eilanden zijn door de aanleg van stuifdijken in de 19e eeuw met elkaar verbonden. Aangenomen mag worden dat Ameland al bewoond was in de tweede helft van de achtste eeuw.

Choose your language

We noticed your device is in a differnt language.
Please select your prefered language.